2018 GKS for ASEAN at Chung-Ang University – Summer Exchange Scholarship

KHOA KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN (FAST) chúc mừng sinh viên đã Xuất sắc nhận được học bổng toàn cầu Hàn Quốc, được tổ chức tại Đại học Chung-Ang ở Seoul, Hàn Quốc trong vòng 5 tuần.

Sinh viên Dương Nguyễn Huy Thức – Lớp 14ECE

Học bổng Hàn Quốc toàn cầu nhằm mục đích cung cấp cho sinh viên các khóa đào tạo chuyên sâu về khoa học và kỹ thuật và kinh nghiệm vô giá ở Hàn Quốc. Nó cũng là để nuôi dưỡng các nhà lãnh đạo tương lai, những người sẽ đóng góp vào sự phát triển của xã hội toàn cầu và tình hữu nghị hơn nữa giữa Hàn Quốc và đất nước của họ. Đây là một trong những chương trình học bổng đầy thách thức và là sự kiện cạnh tranh nhất vì những người tham gia phải chiến đấu trong số các sinh viên 10 nước ASEAN để có được vinh dự lớn lao này.

 

https://www.facebook.com/cttt.dhbk.dhdn/posts/2041983896067858

http://io.its.ac.id/2018-gks-asean-sciens-at-chung-ang-university/

You May Also Like