CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG HUBERT HUMPHREY NĂM HỌC 2016-2017

I. Các lĩnh vực chuyên môn:

  1. Phát triển bền vững
  2. Xây dựng thể chế dân chủ
  3. Giáo dục
  4. Y tế công cộng

II. Tiêu chuẩn dự tuyển

  1. Tuổi từ 28-45
  2. Ít nhất một bằng đại học hệ 4 năm hoặc lâu hơn
  3. Ít nhất 5 năm công tác, tính đến tháng 8/2016
  4. Ít hoặc chưa có kinh nghiệm sống ở Hoa Kỳ
  5. Khả năng lãnh đạo và đã từng phục vụ vì lợi ích công cộng.
  6. Khả năng viết và nói thành thạo tiếng Anh, điểm TOEFL thấp nhất là 525 ( thi trên giấy) hoặc 71 (thi trên internet) cho vòng sơ tuyển.

Chương trình học bổng Hubert Humphreykhoong cung cấp hỗ trỡ tài chính cho những người thân đi theo trong thời gian học tập tài Hoa Kỳ. Thông tin them về chương trình học bổng Hubert Humphrey được chung cấp trên trang web của chương trình http://www.humphreyfellowship.org

III. Đăng ký dự tuyển

Hạn chót nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển : 17h00 ngày 3 tháng 8 năm 2015. Chi phí chấp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển trực tuyến. Để nộp Hồ sơ dự tuyển trực tuyến, vui òng vào trang web

http://apply.embark.com/student/Humphrey/fellowship

Buổi cung cấp thông tin về chương trình học bồng Hubert Humphrey năm học 2016-2017 sẽ được tổ chức vào 10h00, thứ Sáu, ngày 15 tháng 5 năm 2015 tại Phòng Đa chức năng, Đại sứ quán Hoa Kỳ, tầng 1, tòa nhà Rose Garden Tower, 170 Ngọc Khánh, Hà Nội. Để đăng ký tham dự buổi cung cấp thông tin ở Hà Nội, vui long gọi số máy 04-3850-5000 hoặc gửi e-mail pas.culture@gmail.com đến trước 17h00 ngày 13/5/2015. Tại thành phố Hồ Chí Minh, buổi cung cấp thông tin sẽ được tổ chức vào lúc 9h00, thứ Sáu, ngày 15 tháng 5, tại Phòng Đa chức năng, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ, tầng 8, toàn nhà Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Quận 1. Xin vui long gọi số 08-3520 4610 hoặc gửi e-mail đến nguyenlh2@sate.gov để đăng ký tham gia buổi cung cấp thông tin này.

You May Also Like