Đại học công nghệ Texas (Texas Tech University)

Đại học công nghệ Texas (Texas Tech University) (còn được gọi là trường cao đẳng công nghệ Texas) được thành lập năm 1923 tại thành phố Lubbock, Texas với khoảng 28,422 sinh viên. Đây là trường hàng đầu tại Mỹ về các khóa học kỹ sư (Kỹ sư hóa, Kỹ sư dân sự và môi trường, Khoa học máy tính, Kỹ sư xây dựng và công nghệ, Kỹ sự điện tử-máy tính, Kỹ sư công nghiệp, Kỹ sư chế tạo máy và Kỹ sư hóa dầu). Trường được tạp chí Wall Street bình chọn vào top 25 trường đào tạo ra những sinh viên được nhà tuyển dụng tìm kiếm nhất. Trường đào tạo 150 chương trình đại học, 101 chương trình thạc sĩ, và 55 chương trình tiến sĩ khác nhau. Sinh viên hệ đại học, thạc sỹ và tiến sỹ có thể được nhận học bổng ở nhiều ngành khác nhau.

Để thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, Texas Tech University và Đại học Đà Nẵng khuyến khích chương trình trao đổi sinh viên của đại học Bách Khoa Đà Nẵng sang nghiên cứu, học tập và thực tập ở trường đại học công nghệ Texas.

You May Also Like