Đại học Arizona State

Arizona State University (thường được gọi là ASU hoặc Arizona State) là trường đại học công lập lớn nhất tại Hoa Kỳ. Tổ chức phân loại giáo dục đại học Carnegie đánh giá ASU là một trường đại học nghiên cứu với các hoạt nghiên cứu rất cao (RU / VH). ASU được xếp hạng  88 trên thế giới và thứ 48 trong số tất cả các trường đại học tại Hoa Kỳ dựa trên kết quả nghiên cứu, đổi mới, phát triển, chi nghiên cứu, số lượng bằng sáng chế được trao giải thưởng và đề nghị tài trợ nghiên cứu. Trung tâm Đo Đại học Performance của ASU hiện đứng thứ 31 trong số các trường đại học nghiên cứu công lập hàng đầu ở Mỹ. Website: http://about.asu.edu/

You May Also Like