Đại học Buskerud và Vestfold

Buskerud và Vestfold University College là trường đại học khu vực thuộc quận Buskerud và Vestfold, Na Uy. Nó được hợp nhất từ Buskerud University College and Vestfold University College vào ngày 01 tháng 1 năm 2014. Đây là trường đại học cao đẳng lớn thứ hai ở Na Uy, theo đánh giá của sinh viên. Trường có khoảng 8.000 sinh viên trải rộng trên bốn cơ sở và được chia thành bốn khoa: Trường Kinh doanh và Khoa Khoa học Xã hội, Khoa học Công nghệ và Khoa học Hàng hải, Khoa Nhân văn và Giáo dục, Khoa Khoa học Y tế. Buskerud và Vestfold University College cung cấp 38 chương trình cử nhân, 27 chương trình thạc sĩ, 3 trường hè quốc tế, một số chương trình 1 năm, các khóa học nền tảng và các chương trình sau đại học.Website: http://www.hbv.no/?lang=en_GB

Đại học Bách Khoa Đà Nẵng và Buskerud và Vestfold University College thỏa thuận các mục tiêu hợp tác học thuật, hiểu biết lẫn nhau và tạo ra các mối quan hệ thân thiện. Cả hai trường đại học sẽ trao đổi sinh viên cho các chương trình nghiên cứu dài hay ngắn ngày. Tổng cộng có 4 sinh viên của DUT đã và đang theo học tại Buskerud and Vestfold University College.

You May Also Like