Đại học Khoa học ứng dụng Oslo và Akershus (HiOA)

Đại học Khoa học ứng dụng Oslo và Akershus (HiOA) là trường cao đẳng đại học tiểu bang lớn nhất của Na Uy, với khoảng 16 000 sinh viên và 1 850 nhân viên. HiOA được thành lập vào ngày 01 Tháng 8 2011 sau khi sáp nhập của Đại học Cao đẳng Oslo và Đại học Akershus College. Hầu hết các trường đại học nằm ở trung tâm thành phố Oslo dọc theo đường phố Pilestredet và st Kjeller. Website: www.hioa.no

Hợp tác trong giáo dục học tập và nghiên cứu giữa HOA và DUT được thực hiện thông qua các hoạt động trao đổi sinh viên và học giả.

You May Also Like