Đại học Leeds

Đại học Leeds được thành lập vào năm 1904, là trường đại học lâu đời nhất và lớn nhất của Yorkshire – Anh Quốc với hơn 30.500 sinh viên đến từ hơn 130 quốc gia. Kể từ khi được thành lập, Đại học Leeds luôn dẫn đầu trong nghiên cứu chuyên sâu với khoảng 75% các nghiên cứu của trường xếp loại hàng đầu thế giới. Đại học Leeds là một trong 10 trường đại học nghiên cứu hàng đầu tại Anh quốc và là thành viên của Tập đoàn Russell gồm 20 trường đại học thành công nhất trong nghiên cứu chuyên sâu tại Vương quốc Anh. Trường có 650 khóa đại học và 300 ngành sau đại học, cung cấp 1 hệ thống rất rộng các chuyên ngành. Kết hợp nghiên cứu học tập và giảng dạy là trung tâm chiến lược của trường. Các khóa học được dạy bởi đội ngũ những người tích cực tham gia nghiên cứu tầm thế giới và kinh nghiệm thực tiễn chuyên nghiệp. Website: http://www.leeds.ac.uk/

Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng và Đại học Leeds hợp tác về học tập và nghiên cứu ở các lĩnh vực sau

  • Phát triển các dự án hợp tác nghiên cứu.
  • Tổ chức các hoạt động học tập chung như các khóa học, hội nghị, hội thảo, hội nghị chuyên đề hoặc bài giảng.
  • Trao đổi nhân sự nghiên cứu và giảng dạy.
  • Trao đổi sinh viên.
  • Trao đổi các ấn phẩm và tài liệu.

Tổng cộng có 13 sinh viên của Đại học Bách Khoa đã và đang học tập tại trường Đại học Leeds.

You May Also Like