Đại học Nantes

Đại học Nantes là một trường đại học của Pháp, nằm ở thành phố Nantes. Năm 2013, Đại học Nantes được xếp hạng thứ 600-650 trong bảng xếp hạng các trường đại học trên thế giới. Trên quy mô quốc gia, Đại học Nantes dao động giữa các cấp bậc thứ 3 và thứ 40 trong tổng số 69 trường đại học tùy thuộc vào lĩnh vực nghiên cứu. Trên tổng thể, các trường đại học được xếp hạng thứ 45 trong số 76 trường đại học tại Pháp. Hiện nay, các trường đại học có sự tham dự của khoảng 34.500 sinh viên. Hơn 10% trong số đó là sinh viên quốc tế đến từ 110 quốc gia Website : http://www.univ-nantes.fr/english

Trường đại học Nantes và Đại học Bách Khoa Đà Nẵng đồng ý thực hiện các chương trình phát triển giáo dục, nghiên cứu cũng như các hoạt động khác dựa trên sự bình đẳng và hỗ trợ. Sinh viên hoàn thành chương trình cử nhân và nhận bằng cử nhân tại DUT có thể học tiếp bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ ở Đại học Nantes như một sinh viên quốc tế.

You May Also Like