Đại học Nice Sophia Antipolis (UNS)

Trường Nice Sophia Antipolis (UNS), thành lập năm 1965, là một trường đại học đa ngành nằm ở miền Nam nước Pháp. Hằng năm UNS đón nhận hơn 25000 sinh viên, trong đó khoảng 1300 nghiên cứu sinh và khoảng 20% sinh viên nước ngoài. UNS bao gồm 12 campus chính và đóng vai trò quan trọng đối với khu công nghệ (technopole) Sophia Antipolis. Ngoài các hệ đào tạo thuộc tiêu chuẩn chung châu Âu LMD (Licence-Master-Doctorat) ra, ĐH Nice – Sophia Antipolis còn có các loại hình đào tạo DUT, các hệ đào tạo chuyên ngành Y tế, Kĩ sư, hệ đào tạo từ xa. Website: http://unice.fr/

You May Also Like