Đại học Northampton

Đại học Northampton nằm ở Northampton, Northamptonshire, Anh. Trường có dưới 14.000 sinh viên trải rộng trên hai cơ sở và được chia thành sáu trường học: Nghệ thuật; Khoa học và Công nghệ (trước đây là khoa học ứng dụng); Giáo dục; Y tế; Kinh doanh và Khoa học Xã hội. Đại học Northampton cung cấp một loạt các chương trình đại học, đại học đại cương, văn bằng và một loạt các cơ hội sau đại học lên đến tiến sĩ. Năm 2012, Đại học Northampton được xếp hạng đầu cho “giá trị gia tăng” và tăng 31 điểm. Website: http://www.northampton.ac.uk/

Đại học Bách Khoa Đà Nẵng và Đại học Northampton thỏa thuận cung cấp các chương trình phát triển cho sinh viên của Đại học Đà Nẵng ví dụ như đại học năm cuối cùng chuyển tiếp lên chương trình thạc sĩ tại Đại học Northampton.

You May Also Like