Đại học Portland State (PSU)

Đại học Portland State (PSU) một trường đại học nghiên cứu công tác giáo dục nằm ở phía Tây Nam huyện Đại học trung tâm thành phố Portland, Oregon, Hoa Kỳ. Được thành lập vào năm 1946,Portland State một phần của Hệ thống Đại học Oregon (OUS). Trường có hơn 28.000 sinh viên, trong đó có 1,750 sinh viên quốc tế từ 93 quốc gia trên thế giới. Đại học Portland là một trường công lập đào tạo hệ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ.Website: http://www.pdx.edu/

Đại học Portland State (PSU) và Đại học Bách Khoa Đà Nẵng (DUT) khuyến khích các chương  trình trao đổisinh viên ngắn hạn giữa hai trường đại học. 9 học sinh từ DUTđã và đang học tập tại PSU.

You May Also Like