Đại học Reading

Đại học Reading với lịch sử lâu dài và hấp dẫn, có truyền thống học tập xuất sắc trở lại vào cuối thế kỷ XIX. Nguồn gốc là trường Khoa học và Nghệ thuật được thành lập tại Reading vào khoảng những năm 1860 và 1870. Trường được coi là một trong những lực lượng giáo dục đại học hàng đầu tại Anh. Được thành lập như là một trường đại học mở rộng của trường cao đẳng Christ Church, Oxford năm 1892, và hai lần nhận được kỷ niệm của giải thưởng Queen’s cho Giáo dục Đại học (1998 và 2006). Đại học Reading được xếp hạng là một trong top 10 trường Đại học nghiên cứu chuyên sâu của Anh và là một trong 200 trường đại học hàng đầu trên thế giới. Website: http://www.reading.ac.uk/

You May Also Like