Đại học Washington (UW)

Đại học Washington (UW) là một trường đại học nghiên cứu công lập ở Seattle, Washington, Hoa Kỳ. Ðây là viện đại học lớn nhất tại vùng Tây Bắc Hoa Kỳ và là viện đại học lâu đời nhất tại duyên hải miền Tây. Trong bảng xếp hạng quốc tế, Đại học Washington đã được xếp hạng 15 trong số 500 trường đại học hàng đầu thế giới theo bảng xếp hạng học thuật của trường Đại học Thế giới (ARWU) vào năm 2014. Ngành vật lý nguyên tử của trường thì được xếp hạng 2 trên toàn quốc. Ngành Điện – Điện tử được xếp hạng 22 trên toàn liên bang Hoa kỳ. UW có 17 thành viên đại học, có được 6 giải thưởng Nobel và giải thưởng cao quý khác.

Website: http://www.washington.edu

You May Also Like