Công ty Công nghệ Thông tin Điện lực miền Trung (CPCIT)

Công ty Công ngh Thông tin Đin lc min Trung (CPCIT)

 

Công ty Công nghệ Thông tin Điện lực miền Trung (CPCIT) được thành lập ngày 03/11/1994 và thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Trung.

CPC IT đã xây dựng hệ thống các chương trình phần mềm trên nền cơ sở dữ liệu SQL Server, ORACLE… và tích hợp hệ thống trong toàn Tổng Công ty Điện lực miền Trung,Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tổ chức triển khai các mạng cục bộ LAN và mạng diện rộng WAN sử dụng từ Tổng Công ty Điện lực miền Trung cho đến các Chi nhánh Điện của các Điện lực các tỉnh miền Trung và Tây nguyên; Xây dựng và quản lý trên 60 hệ thống mạng LAN trong toàn Tổng Công ty Điện lực miền Trung.

 

Liên h:

Tầng 3, 393 Trưng Nữ Vương, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Tel: (84-511) 222 0803.

Fax: (84-511) 222 0803

Website: http://www.cpcit.vn

You May Also Like