Công ty TNHH MagRabbit Việt Nam

 

Công ty TNHH MagRabbit Vit Nam

Đây là một công ty có 100% vốn Hoa Kỳ, có trụ sở tại Austin, Texas, chuyên gia công phần mềm và dịch vụ hành chính cho các công ty lớn ở Hoa Kỳ. Họ chuyên về gia công phần mềm và dịch vụ hành chính cho các công ty lớn tại Mỹ.

 

Hin có 2 sinh viên chương trình tiên tiến đang làm vic ti đây.

1 Phan Hồng Thảo 07ECE
2 Đỗ Thị Huyền Trang 10ECE

Liên h

Tầng 8, Công viên phần mềm, 02 Quang Trung, Đà Nẵng

Tầng 7, 28 Lý Thường Kiệt, Huế

Tel: 0511 3849 012

Website: http://magrabbit.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/magrabbit.vn/

You May Also Like