Công ty TNHH MTV Lọc hoá dầu Bình Sơn

Công Ty TNHH MTV Lc Hoá Du Bình Sơn

 

Nhà máy lọc dầu Dung Quất là công trình trọng điểm quốc gia có tổng vốn đầu tư trên 3 tỷ USD, công suất chế biến 6,5 triệu tấn dầu thô/năm. Việc xây dựng thành công và đưa Nhà máy lọc dầu Dung Quất vào vận hành mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với việc đảm bảo an ninh năng lượng, góp phần đẩy mạnh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Công ty TNHH Một thành viên Lọc – Hóa Dầu Bình Sơn (BSR) có trọng trách tiếp nhận, quản lý, vận hành sản xuất kinh doanh Nhà máy lọc dầu Dung Quất, giữ vai trò tiên phong và đặt nền móng cho sự phát triển ngành công nghiệp lọc hóa dầu Việt Nam, đồng thời là nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực này.

  Liên h

208 – đại lộ Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Văn phòng điều hành: Khu nhà hành chính NMLD Dung Quất, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: (84-55) 3825 825 – Fax: (84-55) 3825 826

Website: www.bsr.com.vn  – Email: tmtt@bsr.com.vn

You May Also Like