Công Ty TNHH Robert Bosch Engineering and Business Solutions Việt Nam

Bosch Việt Nam tại Đà Nẵng

7-9 Trần Quốc Toản, Phước Ninh, Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Tel: (84 511) 3550 444

Fax: (84 511) 3550 446

Công ty TNHH Robert Bosch Engineering & Business Solutions Vit Nam

 

Bosch bắt đầu hoạt động tại Việt Nam năm 1994. Công ty TNHH Bosch Việt Nam có trụ sở chính tại TP. Hồ Chí Minh, hai văn phòng chi nhánh ở Hà Nội và Đà Nẵng cùng nhà máy Gasoline Systems sản xuất dây đai truyền lực biến đổi liên tục (CVT) tại tỉnh Đồng Nai. Ngoài ra, Bosch cũng vận hành một trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ và các giải pháp doanh nghiệp (Công ty TNHH Robert Bosch Engineering & Business Solutions Việt Nam) và Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Công nghệ Ô tô tại TP. Hồ Chí Minh.

Trong năm tài chính 2015, Bosch đạt doanh thu hợp nhất 68 triệu đô-la Mỹ (61 triệu euro), tăng 50% so với năm 2015. Tổng doanh thu ròng, bao gồm doanh thu từ các công ty con chưa hạch toán hợp nhất và các đơn hàng giao trong nội bộ các công ty trực thuộc, đạt 293 triệu đô-la Mỹ (264 triệu euro). Tính đến 31/12/2015, Bosch đã tuyển dụng khoảng 2.400 cộng sự tại Việt Nam. Tại Việt Nam, Bosch có bảy ngành hàng kinh doanh: Phụ tùng và Thiết bị Ô tô; Điện tử Ô tô và Xe máy; Kỹ thuật Truyền động và Điều khiển; Kỹ thuật Đóng gói; Dụng cụ Điện cầm tay; Hệ thống An ninh và Công nghệ Nhiệt.

 Hin có 30 sinh viên chương trình tiên tiến đang làm vic ti đây.

1 Nguyễn Thành Chỉnh 06ECE
2 Nguyễn Lê Minh Trí 06ECE
3 Nguyễn Kiên 08ES
4 Phan Minh Ngọc 09ECE
5 Doãn Hà Tiên 09ECE
6 Nguyễn Nhật Ân 09ES
7 Lê Chí Công 09ES
8 Đặng Thông Đạt 09ES
9 Hoàng Hà 09ES
10 Mai Đình Huy 09ES
11 Hoàng Thị Phương Loan 09ES
12 Nguyễn Phúc Bảo Hưng 10ECE
13 Nguyễn Ngọc Lợi 10ECE
14 Võ Ngọc Nhân 10ECE
15 Trần Đức Quang 10ECE
16 Lê Ngọc Thắng 10ECE
17 Nguyễn Văn Thiện 10ECE
18 Hồ Đức Trung 10ECE
19 Bùi Thanh Hải 10ES
20 Trần Văn Lộc 10ES
21 Trần Quang Đàn Thùy 10ES
22 Đậu Ngọc Anh 11ECE
23 Trần Việt Phương 11ECE
24 Phạm Cao Trí 11ECE
25 Nguyễn Thị Phương Thảo 11ECE
26 Vương Minh Ngọc 11ECE
27 Lê Văn Thế 11ECE
28 Nguyễn Dương Quốc Nguyên 11ECE
29 Bùi Việt Hưng 11ES
30 Trần Phước Từ Tâm 11ES

Bosch Việt Nam tại Đà Nẵng

7-9 Trần Quốc Toản, Phước Ninh, Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Tel: (84 511) 3550 444

Fax: (84 511) 3550 446

You May Also Like