Công ty TNHH Intel Products Việt Nam

Công Ty TNHH Intel Products Việt Nam

 

Hin có 16 sinh viên chương trình tiên tiến đang làm vic ti đây

1 Nguyễn Đặng Quốc Anh O7ECE
2 Quách Hữu Tuấn Anh O7ECE
3 Đoàn Gia Bảo O7ECE
4 Nguyễn Duy Hiển O7ECE
5 Nguyễn Văn Hòa O7ECE
6 Trần Minh Huy O7ECE
7 Lương Trần Bích Ly O7ECE
8 Ngô Thị Trà Ny O7ECE
9 Nguyễn Đăng Quang O7ECE
10 Nguyễn Thị Ngọc Thanh O7ECE
11 Nguyễn Bá Tòng O7ECE
12 Huỳnh Phạm Ngọc Trâm O7ECE
13 Nguyễn Ngọc Khánh Hằng 06ECE
14 Trần Hữu Phúc 06ECE
15 Nguyễn Hồ Hoàng Thiện 06ECE
16 Hoàng Đức Trọng 06ECE

Liên lc

Lô I2, đường D1, khu công nghệ cao, Phường Tân Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

Tel: +84 8 3736 3000

Fax: +84 8 3736 3001
Website: http://www.intel.vn/

You May Also Like