Thông báo Cuộc thi Nhà sáng tạo với Intel Galileo năm 2016

Cuộc thi Nhà sáng tạo Việt Nam với Intel Edison (Vietnam Maker Contest with Intel Edison – VMIG) là cuộc thi sáng tạo đầu tiên tại Việt Nam với quy mô toàn quốc theo xu hướng sáng tạo Maker chung của thế giới.

Cuộc thi sử dụng bo mạch Intel® Edison – bo mạch vi điều khiển đầu tiên được Intel nghiên cứu và phát triển dành riêng cho ngành giáo dục – nhằm hỗ trợ các nhà giáo dục, học sinh và những người đam mê sáng tạo biến các ý tưởng thành sản phẩm một cách dễ dàng.nhằm khuyến khích tinh thần sáng tạo, nghiên cứu khoa học của sinh viên, đẩy mạnh việc thực hành, ứng dụng trong giảng dạy, giúp xây dựng nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao của Việt Nam

– Sản phẩm tham gia Cuộc thi có thể liên quan đến các chủ đề sau: giao thông, y tế, môi trường.
– Thời gian đăng ký dự thi: từ 15/06 đến 10/07/2016.
– Hướng dẫn đăng ký: Xem tại địa chỉ http://vmig.vn/nop-ho-so
– Nơi nhận hồ sơ: Văn phòng Đoàn thanh niên.
Xem chi tiết trong file đính kèm.

File đính kèm

File Description File size Downloads
pdf Thông báo cuộc thi Nhà sáng tạo với Intel Galileo 2016 0 B 202

You May Also Like