Thư mời nộp bài Hội thảo quốc gia 2015 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin REV-ECIT 2015

Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam (REV) phối hợp với Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông tổ chức “Hội thảo quốc gia 2015 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin” (The 2015 National Conference on Electronics, Communications and Information Technology – REV-ECIT 2015). Hội thảo ECIT là một hoạt động trao đổi học thuật cấp quốc gia theo mô hình kết hợp giữa Hội khoa học với các trường đại học nhằm tạo lập một diễn đàn trao đổi chuyên sâu có chất lượng về các lĩnh vực thuộc chuyên ngành điện tử, truyền thông và công nghệ thông tin. Hội thảo sẽ diễn ra trong hai ngày 10/12/2015 đến 11/12/2015 tại Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông, Cơ sở TP. Hồ Chí Minh.

CÁC MỐC THỜI GIAN

 • Nộp toàn văn báo cáo: 30/7/2015
 • Thông báo kết quả: 30/10/2015
 • Nộp bài hoàn thiện: 15/11/2015
 • Đăng ký tham dự: 30/10/2015 (Tác giả) và 30/11/2015 (Người tham dự)

HƯỚNG DẪN NỘP BÀI

Báo cáo sẽ được viết hoàn toàn bằng tiếng Việt, trình bày trên MS-Word hoặc LaTex theo định dạng chuẩn của IEEE trên khuôn giấy A4 và nộp trực tuyến qua website: https://easychair.org/conferences/?conf=ecit2015

Báo cáo gửi tới Hội nghị sẽ được phản biện độc lập. Nếu được chấp nhận trình bày tại Hội nghị thì sẽ được đăng trong kỷ yếu hội nghị và tuyển tập có mã ấn phẩm ISBN của Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật. Các bài báo xuất sắc sẽ được tuyển chọn, giới thiệusang tạp chí Journal on Electronics and Communications(REV-JEC).

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ

Chương trình Hội nghị sẽ bao gồm các chủ đề bao phủ toàn bộ các lĩnh vực về điện tử, truyền thông và công nghệ thông tin. Ngoài các phiên kỹ thuật, Hội nghị năm 2015 sẽ tổ chức một Diễn đàn trao đổi về đào tạo, kiểm định chương trình Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu nhân lực công nghệ cao. Các tác giả có thể nộp các kết quả nghiên cứu mới chưa công bố về các chủ đề, nhưng không giới hạn, sau:

Tiểu ban Truyền thông và Vô tuyến

 • Mô hình kênh truyền
 • Vô tuyến nhận thức
 • Hệ thống MIMO và OFDM
 • Truyền thông dưới nước
 • Hệ thống truyền thông thu thập năng lượng
 • Truyền thông hợp tác và ứng dụng
 • Mạng vô tuyến 5G
 • Lý thuyết thông tin và mã hóa

Tiểu ban Siêu cao tần và Truyền sóng

 • Ăng-ten & Truyền sóng
 • Các hệ thống siêu cao tần
 • Mạch tương tự và số
 • Các hệ thống tích hợp

Tiểu ban Kỹ thuật Điện tử

 • Thiết kế IC
 • Hệ thống nhúng
 • Hệ thống điện tử tự động
 • Ứng dụng điện tử
 • Mạch và ứng dụng cao tần
 • SOC, SIP, IP

Mạng máy tính và điều khiển

 • Giao thức mạng và truyền số liệu
 • Mạng Internet và mạng không dây
 • Các ứng dụng mạng
 • Các hệ thống điều khiển
 • Các hệ thống vi điều khiển
 • Các hệ máy tính
 • Các hệ thống đo lường

Tiểu ban Xử lý tín hiệu

 • Xử lý tín hiệu và ảnh
 • Mã hóa và giải mã video
 • Xử lý tín hiệu cho truyền thông
 • Các mạch xử lý tín hiệu

Tiểu ban Công Nghệ Thông Tin

 • Hệ thống thông tin
 • Công Nghệ Phần Mềm
 • Trí Tuệ Nhân Tạo
 • Dữ liệu lớn
 • An toàn thông tin

Tiểu ban  Đào tạo điện tử, truyền thông, và công nghệ thông tin

 • Chương trình đào tạo
 • Công cụ phần mềm phục vụ đào tạo
 • Các bài thí nghiệm, thực hành
 • Kiểm định và chuẩn hóa
 • Kỹ năng mềm cho sinh viên
Ưu tiên:
Trung tâm Xuất sắc khuyến khích toàn bộ các em tham gia và gửi bài tại Hội nghị lần này. Các bài báo phải được thầy cô hướng dẫn và đồng ý cho đăng.
Sau khi bài báo được chấp nhận báo cáo tại buổi Hội Nghị, Trung tâm Xuất sắc sẽ hỗ trợ các em chi phí đăng ký Hội nghị.

You May Also Like