Danh sách sinh viên Thủ khoa và Xuất sắc trường Đại học Bách khoa

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP THỦ KHOA CÁC NGÀNH

STT Họ và tên Lớp Thủ khoa Ngành
1. Phan Văn Tài 11CDT2 Cơ Điện tử
2. Đinh Quang Ngọc 11C1A Cơ khí Chế tạo máy
3. Lê Thanh Cảm 11C4B Cơ khí Động lực
4. Nguyễn Tấn Chất 11H5 Công nghệ Hóa học – Dầu & Khí
5. Đỗ Thị Xuân Nỡ 11MT Công nghệ Môi trường
6. Phạm Quý Nhật 11N Công nghệ Nhiệt – Điện lạnh
7. Nguyễn Thị Mộng Linh 11SH Công nghệ Sinh học
8. Lê Viết Tiến 11T3 Công nghệ Thông tin
 9. Trương Thị Sương 11H2B Công nghệ Thực phẩm
10. Phạm Thị Nhi 11H14 Công nghệ Vật liệu
11. Ngô Đạt 11DT3 Điện tử Viễn thông
12. Dương Anh Phương 11KT Kiến trúc
13. Nguyễn Văn Đức 11D2 Kỹ thuật Điện
14. Phạm Bá Huy 11NL Kỹ thuật Năng lượng & Môi trường
15. Nguyễn Thị Liên Hoàn 11KTTT Kỹ thuật Tàu thủy
16. Ngô Thị Thùy Trang 11QLMT Quản lý Môi trường
17. Trương Tú Quỳnh Anh 11THXD Tin học Xây dựng
18. Nguyễn Phước 11VLXD Vật liệu & Cấu kiện Xây dựng
19. Đoàn Ngọc Quận 11X3A Xây dựng Cầu Đường
20. Lê Duy Nam 11X2B Xây dựng Công trình thủy
21. Trần Quý Quân 11X1A Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp
22. Trịnh Hoài Nam 11ECE1 Điện tử Viễn thông – Chương trình tiên tiến – Trung tâm xuất sắc
23. Ngô Thanh Quang 11ES Hệ thống nhúng – Chương trình tiên tiến – Trung tâm xuất sắc
24. Nguyễn Thị Thanh Quỳnh 11PFIEV2 Kỹ thuật điện – chuyên ngành Tin học công nghiệp – Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp (PFIEV)
25. Lý Công Nhiên 11PFIEV1 Kỹ thuật cơ khí – chuyên ngành Sản xuất tự động – Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp (PFIEV)

 

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP XUẤT SẮC CÁC NGÀNH

STT Họ và tên Lớp Ngành Đạt danh hiệu

1.

Trịnh Hoài Nam 11ECE1 Điện tử viễn thông – Chương trình tiên tiến Sinh viên Xuất sắc
2. Nguyễn Thị Phương Thảo 11ECE1 Điện tử viễn thông – Chương trình tiên tiến Sinh viên Xuất sắc
3. Trần Phước Từ Tâm 11ES Hệ thống nhúng – Chương trình tiên tiến Sinh viên Xuất sắc
 4. Lê Văn Vũ An 11ES Hệ thống nhúng – Chương trình tiên tiến Sinh viên Xuất sắc
5. Ngô Thanh Quang 11ES Hệ thống nhúng – Chương trình tiên tiến Sinh viên Xuất sắc
6. Nguyễn Tấn Chất 11H5 Công nghệ Hóa học – Dầu & Khí Sinh viên Xuất sắc
7. Lê Đình Phụng 11H5 Công nghệ Hóa học – Dầu & Khí Sinh viên Xuất sắc
8. Nguyễn Văn Đức 11D2 Kỹ thuật Điện Sinh viên Xuất sắc
9. Phan Văn Huyện 11D3 Kỹ thuật Điện Sinh viên Xuất sắc
10. Lê Quý Ngọc 11D3 Kỹ thuật Điện Sinh viên Xuất sắc
11. Vương Hải Triều 11D3 Kỹ thuật Điện Sinh viên Xuất sắc
12. Ngô Đạt 11DT3 Điện tử Viễn thông Sinh viên Xuất sắc

 

 

 

 

 

You May Also Like