Thông Báo Tuyển Dụng Cán Bộ Hướng Dẫn Thí Nghiệm Chương Trình Tiên Tiến – Trung Tâm Xuất Sắc năm 2016

1. Thông tin tuyển dụng:

 • Số lượng tuyển dụng: 02 người
 • Vị trí tuyển dụng: Cán bộ phục vụ phòng thí nghiệm
 • Nhiệm vụ:
  • Quản lý cơ sở vật chất thuộc khuôn viên TTXS gồm phòng học, phòng làm việc, phòng thí nghiệm, thư viện, khu sân vườn.
  • Quản lý và bảo dưỡng trang thiết bị bên trong các phòng thí nghiệm, phòng làm việc, phòng học thuộc TTXS.
  • Theo dõi và phối hợp với Phòng chức năng quản lý hệ thống điện nước, công tác vệ sinh, y tế, an toàn, phòng chống cháy nổ tại TTXS.
  • Thực hiện công tác kiểm kê báo cáo, thanh lý tài sản hằng năm. Lập kế hoạch sửa chữa, đầu tư xây dựng cơ bản hằng năm.
  • Hướng dẫn thí nghiệm cho sinh viên các Chương trình Tiên tiến.
 • Tiêu chuẩn của người dự tuyển:
  • Theo quy định hiện hành của Trường cho vị trí cán bộ phục vụ.
  • Có bằng Đại học ngành Điện tử-Viễn thông hoặc ngành Điện- Điện tử
  • Có năng lực tiếng Anh tốt phù hợp với yêu cầu đào tạo CTTT.

2. Quy trình gửi hồ sơ dự tuyển:

Xem thông tin chi tiết trên trang web: http://tchc.dut.udn.vn/modules.php?name=infor&id=tdvc

3.  Thời gian nhận hồ sơ:

 • Từ 15/08/2016 đến 15/09/2016: Nhận và xử lý hồ sơ qua email.
 • Từ 15/09/2016 đến 20/09/2016: Nhận hồ sơ chính thức.
 • Từ 20/09/2016 đến 30/09/2016: Tổ chức tuyển dụng.

4. Thông tin liên hệ:

Assco. Prof. PhD. Pham Van Tuan – Deputy Director, Center Of Excellence (CoE)

Line: +84 511 3735112 | Cellphone: +84 1222 278 159 | Web: http://scv.udn.vn/pvtuan

File đính kèm

File Description File size Downloads
pdf Thong bao tuyen dung vien chuc nam 2016. 0 B 132

You May Also Like