Tập Đoàn bưu chính viễn thông Đà Nẵng tuyển dụng

1- Đối tượng tuyển dụng:

  • Kỹ sư lập trình: 09 người
  • Kỹ sư điện tử viễn thông: 10 người
  • Kế toán viên: 2 người

2- Yêu cầu:

  • Dưới 30 tuổi.
  • Tiếng anh giao tiếp và chuyên ngành. ( IELTS 5.0 hoặc tương đương)

3- Thời hạn nộp hồ sơ: 21/9/2016 đến 10/10/2016

Thông tin chi tiết xem file đính kèm./

File đính kèm

File Description File size Downloads
pdf vienthongdntuyendung 0 B 167

You May Also Like