Học bổng JBAV & Japan Business Federation 2016

1. Đối tượng, tiêu chuẩn xét, cấp học bổng như sau :

– Sinh viên từ năm thứ nhất đến năm thứ 5;

– Sinh viên từ năm thứ 2 trở đi có kết quả học tập năm học 2015 – 2016 đạt loại giỏi và kết quả đánh giá rèn luyện từ loại tốt trở lên (trừ những sinh viên đã nhận học bổng   Toyota, Vallet, Lawrence S.Ting, Penguin, JFE năm 2016)

– Đối với sinh viên năm nhất điểm thi THPT quốc gia từ 24,5 điểm trở lên (không nhân hệ số và chưa cộng điểm ưu tiên);

    Ưu tiên khác:

(1) Ưu tiên cho những sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, tham gia các hoạt động xã hội.

(2) Ưu tiên cho các bạn sinh viên đã nhận học bổng của Hiệp hội “JBAV & Japan Business Federation” các năm về trước.

2. Số lượng & giá trị học bổng:

– Số lượng học bổng: 05 suất.

– Giá trị: 200USD/1 suất.

3. Thời gian nhận hồ sơ: Từ 10/10/2016 đến 11h ngày 04/11/2016

4. Hồ sơ đăng ký xét cấp học bổng JBAV năm 2016 :

– Đơn xin cấp học bổng (tự viết tay);

– Bảng điểm học tập năm học 2015-2016 (đối với sinh viên năm 2 trở đi);

– Kết quả rèn luyện năm học 2015-2016 (đối với sinh viên năm 2 trở đi);

– Bản sao giấy báo trúng tuyển đại học (đối với sinh viên năm thứ nhất);

– Bản sao các giấy tờ ưu tiên hợp lệ.

5. Nơi nhận hồ sơ:  PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN (Phòng A132, Chuyên viên Đới Phương Thanh).

Tệp đính kèm./

File đính kèm

File Description File size Downloads
pdf jbav-japan-business-federation 0 B 150

You May Also Like