Phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực kỹ thuật

Phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực Kỹ thuật do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp cùng các Bộ, ngành liên quan và Công ty Intel xét trao tặng hàng năm cho nữ sinh viên có thành tích học tập xuất sắc trong các ngành kỹ thuật, gồm: Công nghệ thông tin, điện, điện tử và cơ khí, nhằm khuyến khích nữ sinh viên tham gia học tập, nghiên cứu ở các ngành kỹ thuật, góp phần đào tạo nguồn cán bộ khoa học kỹ thuật nữ trẻ, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Về thông tin chi tiết của giải thưởng, vui lòng xem file đính kèm./

File đính kèm

File Description File size Downloads
pdf tb-gioi-thieu-nu-sinh-vien-tieu-bieu-2016 0 B 186
doc maubcthanhtich_ptnusinh 0 B 114

You May Also Like