Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học Trung tâm Xuất Sắc (Đh BKDN) năm 2017

Trung tâm Xuất sắc, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng sẽ diễn ra hội nghị sinh viên NCKH cấp Trung tâm:

  • Thời gian:    8g00 – 11g30 ngày 26 tháng 04 năm 2017
  • Địa điểm:     Sảnh Khu A
  • Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo TTXS, Ban Giám khảo, sinh viên CTTT.

*** Ban Giám khảo: 

STT Họ và tên Chức vụ
1 TS. Lê Quốc Huy Trưởng Tiểu ban
2 TS. Phan Trần Đăng Khoa Thư ký
3 TS. Ngô Đình Thanh Ủy viên
4 TS. Huỳnh Việt Thắng Ủy viên
5 Đại diện công ty Công Ty Công Nghệ Thông Tin Điện Lực Miền Trung – CPCIT Ủy viên

CHƯƠNG TRÌNH

STT Thời gian Nội dung Người thực hiện

Phiên khai mạc

1 8:00 – 8:15 Đón tiếp đại biểu Đại diện Trung tâm Xuất sắc + CAPS
2 8:15 – 8:30 Phát biểu khai mạc Lãnh đạo Trung tâm Xuất sắc

Lãnh đạo phòng KHCN&HTQT

Phiên chấm đề tài

3 8:30 – 8:35 ELECTRIC SKATEBOARD Trần Nguyễn Phú Phú (15ECE1), Võ Trần Hoàn(15ECE1), Trần Ngọc Hải(15ECE1), Lê Đình Cường(15ECE1),  Nguyễn Rô Tư(15ECE1)

GVHD: KS. Trần Văn Lic

4 8:35 – 8:40 SMART LOCK Lê Tấn Thành(15ECE2), Nguyễn Hữu Bách(15ECE2), Trần Xuân Trí(15ECE2)

 GVHD: KS. Lê Hữu Duy

5 8:40 – 8:45 INFORMING ACCIDENT POSITION  DEVICE Đặng Hoàng Khôi(15ECE1), Nguyễn Hữu Bằng(15ECE1), Nguyễn Hoàng Thanh Tú(15ECE1)

 GVHD: KS. Trần Văn Lic

6 8:45 – 8:50 ARDUINO BLUETOOTH REMOTE CONTROL CAR Trương Hoàng Phúc(15ECE2), Huỳnh Đức Bảo(15ECE2), Nguyễn Trần Thanh Nghĩa(15ECE2), Dương Hoàng Việt(15ECE2), Đoàn Ngọc Nguyên Hải(15ECE2)

 GVHD: TS. Phan Trần Đăng Khoa

7 8:50 – 8:55 PET-KEEPER Nguyễn Thị Vân Quỳnh(12ECE),

Đinh Công Quốc(14ES)

GVHD: KS. Lê Hữu Duy

8 8:55 – 9:00 SMART ELECTRIC LIGH SENSOR SYSTEM CONTROLLED BY SMARTPHONE VIA BLUETOOTH CONNECTION Nguyễn Chánh Nhật Minh(14ECE), Trần Đức Duy Nguyên(14ECE),  Nguyễn Thị Thùy Nhiên(14ECE),Lê Hoàng Anh(14ECE)

Nguyễn Hoàng Xuân Thư(14ECE)

GVHD: TS. Nguyễn Thị Anh Thư

9 9:00 – 9:05 AUTONOMOUS CAR Giao Hữu Thức(14ECE), Thái Hoàng Hưng(14ECE), Đỗ Hải(14ECE),

Lê Tấn Sang(14ECE)

 GVHD: KS. Nguyễn Trí Bằng

10 9:05– 9:10 TRANSFORM WIND ENERGY INTO ELECTRICITY STORED IN BATTERIES Lê Nguyễn Thanh Trúc(14ECE), Nguyễn Hữu Thắng(14ECE), Đặng Hữu Nhật Minh(14ECE),

Nguyễn Thị Bảo Trân(14ECE), Đinh Ngọc Xuân Quỳnh(14ECE)

GVHD: TS. Dương Minh Quân

11 9:10 – 9:15 WARNING BURN AND GAS LEAK SYSTEM USING ARDUINO TO SMARTPHONE Lê Thúc Minh Tiến(14ECE), Hoàng Xuân Thịnh(14ES), Phan Tất Quyết(14ES)

GVHD: KS. Trần Văn Lic

12 9:15 – 9:20 LOAD CARRYING ROBOT Nguyễn Đức Nguyên(14ECE), Nguyễn Khoa Lân(14ECE), Phạm Nhật Tiến(14ECE),

Dương Nguyễn Huy Thức(14ECE)

GVHD: TS. Phan Trần Đăng Khoa

13 9:20 – 9:25 AIR POLLUTION MONITORING Lê Lộc Minh Phúc(13ES), Nguyễn Trần Phước(13ES), Hà Nguyên Diệp(13ES),Phạm Trung Phong(13ES),Nguyễn Mạnh Hùng(13ES)

GVHD: TS. Lê Quốc Huy

14 9:25 – 9:30 SMART SECURITY SYSTEM Nguyễn Trần Phước(13ES),Nguyễn Viết Minh Tuệ(13ES),Trần Nam Quân(13ES),

Nguyễn Thị Hà Khuê(13ES), Đỗ Hải Đăng(13ES)

GVHD: TS. Lê Quốc Huy

15 9:30 – 9:35 CAR PARK SYSTEM Nguyễn Phúc Toàn(13ECE1), Huỳnh Anh Hà Vy(13ECE2), Lê Ngọc Sang(13ECE1), Vũ Ngọc Khôi(13ECE1)

 GVHD: KS. Vũ Vân Thanh

16 9:35 – 9:40 SMART TAP

 

Nguyễn Minh Thái(13ECE), Nguyễn Kỳ Trí(13ECE), Ngô Quang Hiệp(13ECE),

Nguyễn Đăng Duy(13ECE)

GVHD: KS. Vũ Vân Thanh

17 9:40 – 9:45 SMART SWITCH Nguyễn Minh phước(13ECE1), Bùi Kì Quan Sang(13DT2), Lê Ngọc Can(13DT2)

GVHD: KS. Vũ Vân Thanh

18 9:45 – 9:50 THE SYSTEM CONTROLS THE ELECTRICAL APPLIANCES IN THE HOME BY BLUETOOTH

 

Nguyễn Đình Lộc(13ECE2), Nguyễn Lê Huân(13ECE2), Trương Công Tín(13ECE1)

GVHD: KS. Vũ Vân Thanh

19 9:50 – 9:55 AUTOMATIC WATERING SYSTEM USING GROUND HUMIDITY SENSOR AND MSP STELLARIS CHIP

 

Trương Nguyễn Minh Phương(13ECE1), Trương Lê Khoa(13ECE1), Phạm Xuân Tú(13ECE1)

GVHD: KS. Vũ Vân Thanh

20 9:55 – 10:00 WEATHER SIMULATOR

 

Pham Xuân Trà(13ECE1), Trần Hưng Trí(13ECE1), Nguyễn Khắc Thế(13ECE1), Ngô Trung Chính(13ECE1), Nguyễn Phan Duy Nguyên(13ECE1)

GVHD: KS. Trần Văn Líc

21 10:00 – 10:05 DESIGNING AND PROCESSING THE SMART HOUSE PROTOTYPE

 

Ngô Trung Chính(13ECE1), Hồ Đắc Vũ(13ECE1), Nguyễn Hữu Thành(13ECE1)

GVHD: KS. Trần Văn Líc

22 10:05 – 10:10 SMART STICK

 

Hồ Trần Tiến Dũng(13ECE1), Phan Thùy Phương(13ECE2), Trần Minh Trí(13ECE1), Ngô Thanh Tr Giang(13ECE1), Nguyễn Anh Nguyên(13ECE1)  

GVHD: KS. Vũ Vân Thanh

23 10:10 – 10:15 SMART LOCK Lê Đình Hoài Lộc(13ES), Phạm Xuân Trà(13ECE), Văn Tấn Hiển(13ES), Hoàng Trung Thành(14ECE)

GVHD: KS. Nguyễn Trí Bằng

24 10:15 – 10:20 ROBOT ARM Đoàn Hữu Tuấn(13ECE2),  Huỳnh Việt Thống(13ECE2),

Trần Đại Ngọc Hải(13ECE2), Võ Minh Anh(13ES)

GVHD: TS. Phan Trần Đăng Khoa

25 10:20– 10:25 DETECTING AND DISCONNECTING GAS DISCOURSE SYSTEM Lý Nguyễn Hoàng Phúc(14ES), Lê Minh Trí(14ES),

Hồ Hoàng Việt(14ES)

GVHD: TS. Ngô Đình Thanh

23 10:25 – 11:30  

BẾ MẠC VÀ TRAO GIẢI: NHẤT, NHÌ, BA VÀ GIẢI Ý TƯỞNG

 

Lãnh đạo Trung tâm Xuất sắc

 


You May Also Like