THÔNG BÁO BỔ SUNG CUỘC THI TEXAS INSTRUMENTS INNOVATION CHALLENGE: VIETNAM MCU DESIGN CONTEST TIIC2017

Ban tổ chức cuộc thi TIIC2017 nhận được thêm nhiều nguyện vọng tha thiết của các trường muốn đăng ký bổ sung, do tiếp cận với thông tin cuộc thi muộn hoặc nhớ nhầm lịch đăng ký của năm trước.

Chính vì vậy, BTC quyết định tăng thời hạn đăng ký đến 26/5/2017.

Ngày 28/5/2017 BTC sẽ confirm danh sách dự thi chính thức và thông báo kế hoạch hỗ trợ KIT cho các teams.

MỘT SỐ THÔNG TIN THÊM VỀ CUỘC THI

  1. Bạn có nhất thiết phải lựa chọn 1 trong các loại KIT Launchpad hay không?

Có 4 loại KIT Launchpad được hỗ trợ trong cuộc thi. Tuỳ theo bạn lựa chọn đề tài đăng ký như thế nào mà lựa chọn 01 KIT cho phù hợp với ứng dụng, Ban tổ chức sẽ dựa trên mô tả dự án của bạn để quyết định có hỗ trợ KIT cho bạn hay không.

4 loại KIT có thể chọn gồm:

  •  MSP-EXP430G2
  •  MSP-EXP430F5529LP
  •  EK-TM4C123GXL
  •  EK-TM4C1294XL

Nếu không cần sử dụng 1 trong 4 loại KIT này, bạn có thể không chọn.

———————-

  1. Bạn có thể sử dụng main MCU khác ngoài MSP430 / Tiva C không?

Không được. Yêu cầu của cuộc thi bắt buộc Main MCU phải là MSP430 hoặc Tiva C.

Bên cạnh main MCU, bạn có thể sử dụng thêm các loại MCU khác, tất nhiên phần xử lý chính và quan trọng nhất của sản phẩm phải do MCU của TI đảm nhiệm.

———————-

  1. Bạn có thể design lại mạch sử dụng MCU MSP430/Tiva C mà không cần dùng KIT Launchpad trong sản phẩm không?

Được. Bạn có thể design phần cứng tuỳ ý, chỉ cần thoả yêu cầu main MCU là Tiva C hoặc MSP430.

———————-

  1. Bạn có nên sử dụng thêm các loại IC khác của TI vào sản phẩm không?

Rất nên, một sản phẩm kết hợp khéo léo các giải pháp của TI luôn được đánh giá cao.

Ngoài MCU, TI còn rất nhiều dòng IC khác: giải pháp nguồn, analog, sensor, connectivity,…

———————-

Lưu ý: thông báo + link đăng ký dự thi là 2 điều đầu tiên các bạn cần xem kỹ:

1) Thông báo cuộc thi: https://drive.google.com/…/0By5dmGnw0gbccUlfc19jYzZVWFE/view

2) Link đăng ký: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSc6ETk-fLgxVjGeoI…/viewform

You May Also Like