Ngày hội việc làm – DUT FAIR 2017

Nhằm đẩy mạnh công tác tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho sinh viên, Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng phối hợp với các doanh nghiệp uy tín tổ chức ngày hội việc làm – DUT JOB FAIR 2017, thông tin cụ thể:

  • Thời gian:8h30 ngày 19 tháng 5 năm 2017 đến 16h00 ngày 20 tháng 5 năm 2017.
  • Địa điểm: KHu F Trường Đại học Bách Khoa – 54 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng.
  • Link đăng kí: https://goo.gl/forms/SJOVD5jiwVNKL0XV2

You May Also Like