CUỘC THI CSci17: Chia sẻ hoạt động sinh viên NCKH trong môi trường đại học

Mục đích:
Nhằm lan tỏa và tạo động lực Nghiên cứu khoa học cho sinh viên Chương trình Tiên tiến Trung Tâm Xuất Sắc.

Thể lệ:

a. Đối tượng:

Sinh viên Chương trình Tiên tiến, Trung tâm Xuất sắc, ĐH Bách Khoa – ĐHĐN có tham gia Sinh viên nghiên cứu khoa học.

b. Nội dung:

Làm 01 video từ 3-5 phút giới thiệu sản phẩm NCKH của đề tài và 01 bài viết chia sẻ những kinh nghiệm thành công và những khó khăn thử thách trong các hoạt động nghiên cứu khoa học, kinh nghiệm tham gia các cuộc thi SV NCKH và các thành tích nhóm đã đạt được.

 c. Thời gian tham gia và bình chọn:

Ngày 27/05/2017: Phát động cuộc thi

– Ngày 24/06/2017: Hạn cuối nộp bài dự thi

– Từ ngày 25/06/2017 – ngày 26/07/2017: Thời gian bình chọn bài dự thi trên www.facebook.com/cttt.dhbk.dhdn/

-Vào lúc 22h00 ngày 26/07/2017: Công bố giải thưởng:

01 giải được bình chọn nhiều nhất, trị giá 1.000.000 VNĐ: dành cho video và bài viết có tổng điểm bình chọn cao nhất. Cách tính điểm bình chọn sẽ được công bố trên bản tin Facebook kèm thông báo này.

01 giải do ban giám khảo bình chọn, trị giá 1.000.000 VNĐ: dành cho video có đầu tư nhất về mặt nội dung và hình thức.

Lưu ý:

– Bài dự thi gửi về cho Ban tổ chức qua địa chỉ e-mail CoE-contest@dut.udn.vn với tiêu đề [C-Sci17] Họ Tên nhóm. Và đúng format của nội dung bên dưới

Nội dung bao gồm:

— NHÓM ….. : <Tên nhóm>

Thành viên:

1.
2.
3.

? <TÊN ĐỀ TÀI>

Giới thiệu về đề tài (Khoảng 200-300 từ).

Chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình làm đề tài, những khó khăn, thách thức. Kinh nghiệm làm nghiên cứu khoa học trong sinh viên. (200-300 từ).

Video sản phẩm đề tài (Kèm theo link youtube video giới thiệu về đề tài).

***Tiêu chí đánh giá

Chất lượng video giới thiệu sản phẩm, chất lượng bài viết chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp NCKH rõ ràng, súc tích.

Lượt LIKE/COMMENT/SHARE của các video dự thi trên fanpage CTTT trong khoảng thời gian bình chọn mới được tính hợp lệ.

Mọi thông tin chi tiết về cuộc thi, xin vui lòng liên hệ: Trần Văn Líc, SĐT:01206145815, Email: tvlic@dut.udn.vn     

You May Also Like