Thông báo học bổng Vallet 2017

1. Số lượng: 20 suất.
2. Mức học bổng: 16.000.000 VND/suất
3. Điều khiện và tiêu chuẩn:
– Sinh viên chính quy khóa 2013, 2014, 2015;
– Có kết quả học tập trong 3 kì liên tiếp tính từ năm học 2016-2017 đạt loại “Giỏi” trở lên và kết quả đánh giá rèn luyện từ loại tốt trở lên (điểm từng môn > 5 và tổng tín chỉ học lần đầu trong mỗi học kỳ > 13).
– Ưu tiên cho những sinh viên đạt giải thưởng Olympic, giải thưởng nghiên cứu khoa học.
4. Thời gian và thủ tục xét học bổngDownload
5. Thời gian nhận hồ sơ: 01/08/2017 – 20/08/2017.
Nơi nhận: Phòng công tác sinh viên (A132, Chuyên viên Đào Thị Hương Duyên)

You May Also Like