Chương trình giao lưu /trao đổi sinh viên tại Hàn Quốc

 

Trung tâm Xuất sắc chúc mừng 2 sinh viên đã Xuất sắc nhận được học bổng toàn cầu

Hàn Quốc, được tổ chức tại Đại học Chung-Ang ở Seoul, Hàn Quốc trong vòng 5 tuần.

Hai sinh viên sẽ đại diện bao gồm:

1. Lê Lộc Minh Phúc(13ES)

2. Phan Thùy Phương (13ECE)

Học bổng Hàn Quốc toàn cầu nhằm mục đích cung cấp cho sinh viên các khóa đào tạo chuyên sâu về khoa học và kỹ thuật và kinh nghiệm vô giá ở Hàn Quốc. Nó cũng là để nuôi dưỡng các nhà lãnh đạo tương lai, những người sẽ đóng góp vào sự phát triển của xã hội toàn cầu và tình hữu nghị hơn nữa giữa Hàn Quốc và đất nước của họ. Đây là một trong những chương trình học bổng đầy thách thức và là sự kiện cạnh tranh nhất vì những người tham gia phải chiến đấu trong số các sinh viên 10 nước ASEAN để có được vinh dự lớn lao này.

 

Chi tiết chương trình:

 

2017 GKS for ASEAN countries' science and engineering students- Period: July 10th ~ August 11th, 2017- Number of…

Người đăng: CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN – Trung tâm Xuất sắc, Đại học Bách Khoa, ĐH Đà Nẵng vào 6 Tháng 5 2017

You May Also Like