Chúc mừng hai sinh viên CoE nhận Học Bổng Takemoto Denki Scholarship Năm 2017

Trung tâm Xuất sắc chúc mừng hai sinh viên xuất sắc nhận được học bổng của doanh nghiệp Takemoto Denki.

Hai sinh viên bao gồm:

  1. Nguyễn Minh Thái (13ECE2)
  2. Lê Nguyễn Thanh Trúc (14ECE)

Học bổng được doanh nghiệp Takemoto Denki tài trợ dành cho đối tượng các sinh viên có kết quả học tập từ loại giỏi và kết quả rèn luyện từ loại tốt trở lên nhằm hỗ trợ các em về mặt tài chính trong việc học tập và nghiên cứu khoa học.

You May Also Like