QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI THÍ SINH THAM GIA KỲ THI “TIẾNG ANH ĐẦU VÀO” NGÀY 01/09/2017

 1. Tại phòng thi:
 • Có mặt đúng giờ

Sinh viên phải có mặt tại phòng thi trước giờ bắt đầu ít nhất 15 phút. Nếu SV không có mặt đúng giờ quy định, SV sẽ không được phép vào phòng thi.

Thí sinh chú ý: Sáng: bắt đầu lúc 7h300.

 • Cần mang theo những gì?
 • Chứng minh nhân dân. Trường hợp sinh viên không có CMND thì phải làm bản cam kết.
 • Bút chì, gôm (tẩy), gọt bút chì, bút mực và nước uống được chứa trong chai trong suốt (không nhãn)
 • Những thứ không được mang vào phòng thi

Thước kẻ, bút dạ hay bút xoá, điện thoại và túi xách. Điện thoại để ngoài phòng thi thì phải tắt nguồn.

 • Các mốc thời gian quan trọng trong ngày thi
 • 7:15 – Có mặt và ổn định phòng thi
 • 7:30 – 9:00 – Làm bài thi trên giấy
 • Từ 9:30 – Thi Nói 5 – 10 phút/ SV. Lần lượt thí sinh trong danh sách sẽ tham gia thi vấn đáp với GV tại phòng thi của mình. Đúng giờ, thí sinh được gọi vào phòng thi, giáo viên chấm thi xác nhận, kiểm tra ID, bật máy casset ghi âm, giới thiệu tên thí sinh và giới thiệu tên giáo viên chấm thi, ngày thi, địa điểm thi.
 1. Công bố điểm thi và phúc khảo
 • Điểm thi sẽ được công bố sau 07 ngày kể từ ngày thi qua email/ thông báo.
 • Nếu SV không hài lòng về kết quả thi, SV có thể yêu cầu được phúc khảo với Ban tổ chức trong vòng 03 ngày sau khi nhận được điểm thi.
 • Kết quả thi được sử dụng để chia lớp đào tạo tuỳ thuộc vào Trung tâm Anh ngữ mà SV đã đăng ký.

Danh sách phòng thi, thí sinh xem trong file đính kèm.

File đính kèm

File Description File size Downloads
zip DS Phong thi 0 B 111

You May Also Like