Buổi Phỏng vấn học bổng của Trường Đại học Quốc gia Khoa học Kỹ thuật Ứng dụng Cao Hùng, Đài Loan

Buổi Phỏng vấn cấp học bổng Thạc sỹ và Tiến sỹ cho Giảng viên và sinh viên của các Khoa do Trường Đại học Quốc gia Khoa học Kỹ thuật Ứng dụng Cao Hùng.

Thời gian phỏng vấn: 9h45 ngày thứ 6, 08/9/2017
Địa điểm: Phòng khách khu A – Trường Đại học Bách Khoa.

Ứng viên tham dự vui lòng chuẩn bị CV để Phỏng vấn trực tiếp với các Giáo sư của Trường.
Đăng ký tham dự phỏng vấn: https://goo.gl/VNr1gM
Deadline: trước 09h00 ngày thứ 5, 07/9/2017

You May Also Like