Hội thảo BUILD – IT về Xây dựng hệ thống Đảm bảo chất lượng

Trong khuôn khổ dự án BUILD – IT, hội thảo “Research-Based Course Evaluation Tools workshop” (“Phát triển Công cụ Đánh giá Môn học Dựa trên Nghiên cứu”) đã được khai mạc vào sáng 22/9 tại phòng C303 thuộc trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng.

GS.TS Lê Kim Hùng – Hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa phát biểu tại buổi khai mạc hội thảo

“BUILD – IT” là dự án của Chính phủ Mỹ cùng phối hợp với Intel và ASU thực hiện. Với mục tiêu thay đổi chính sách của các trường đại học, từ chính sách quản lý đến các chính sách khác, tính đến thời điểm này, dự án đã trải qua hai giai đoạn, và đang bước vào giai đoạn thứ ba (2015 – 2020).

Căn cứ vào kế hoạch Kiểm định chất lượng AUN-QA của 07 CTĐT, kế hoạch cải tiến theo CDIO cho tất cả CTĐT và để rà soát cải tiến hệ thống ĐBCL toàn Trường theo các khuyến nghị của TT KĐCLGD-ĐHQGHN, HCERES, AUN-QA, CTI, Trường ĐHBK đã mời Đại học bang Arizona phối hợp tổ chức các buổi tập huấn quan trọng về công tác phát triển ĐT và ĐBCL tại Trường ĐHBK và ĐHĐN cho Lãnh đạo, Giảng viên, CBPV của các Khoa và Lãnh đạo, Chuyên viên phòng Đào tạo, Phòng KT&ĐBCLGD. Hội thảo được trình bày bởi TS. Scott Danielson đến từ trường Đại học bang Arizona.

Hội thảo được trình bày bởi TS. Scott Danielson đến từ trường Đại học bang Arizona

Là một trong chuỗi 05 hội thảo tập huấn quan trọng về Xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng, nội dung hội thảo tập trung phát triển Công cụ Đánh giá Môn học/Học phần để nâng cao chất lượng dạy-học. Hội thảo nhằm giúp cho cán bộ, giảng viên các trường ĐH có khả năng xây dựng và phát triển Công cụ Đánh giá Môn học, là một trong các yêu cầu và tiêu chí đánh giá của AUN-QA ở cấp cơ sở, hướng tới kiểm định AUN-QA.

Các đại biểu cùng chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo

 

 

You May Also Like