CHƯƠNG TRÌNH CUỘC THI CAPS-Tech 1st CONTEST

 

Thời gian: 8g00 – 16g30 ngày 27 tháng 10 năm 2017
Địa điểm: Sảnh Tầng 1, Khu C, Trường ĐHBK-ĐHĐN
Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo TTXS, Ban Giám khảo, Nhà tài trợ, các đội thi, sinh viên quan tâm.

Thời gian Nội dung
Sáng 27.10.2017
8h00-9h00 Khai mạc
8h55-9h00 Gặp măt các đội + kiểm tra lần cuối
9h00-9h30 Ban tổ chức phổ biến lại cuộc thi và luật thi đấu
9h30-9h45 Chuẩn bị thi đấu
9h45-11h30 Thi đấu vòng loại
11h45-13h30 Công bố kết quả vòng loại
Chiều 27.10.2017
13h30-14h00 Tập trung các đội
14h00-16h00 Thi đấu vòng chung kết
16h00-16h15 Ban tổ chức xử lý kết quả
16h15-16h30 Lễ bế mạc

Danh sách đội thi: https://drive.google.com/file/d/0B_L3ypMvur48QV9tNVR2R1VEQUk/view

You May Also Like