Công ty TNHH Đà Nẵng Nippon Seiki

1. Vị trí:
– Kỹ sư phát triển phần mềm nhúng
2.Yêu cầu chuyên môn:
– Biết lập trình ngôn ngữ C, C++
– Ưu tiên người có kinh nghiệm về phần mềm Matlab, Simulink
– Nhanh chóng đáp ứng công nghệ mới
– Kinh nghiệm từ 0-1 năm
3. Ngôn ngữ:
– Tiếng Nhật hoặc tiếng Anh
4. Độ tuổi:
– Dưới 30
5. Số lượng:
– 15 Kỹ sư
6. Mô tả công việc:
– Phát triển hệ thống nhúng cho Meter ô tô và xe máy
– Thiết kế ứng dụng bằng Matlab – Simulink
– Thiết kế và sửa đổi ứng dụng bằng ngôn ngữ C
– Test tích hợp và Unit Test.
– Làm việc tại Đà Nẵng

Chi tiết trong file đính kèm.

File đính kèm

File Description File size Downloads
pdf DNS's Recruitment_Engineer 0 B 49

You May Also Like