Hội Thảo/lớp học Truyền thông di động: Lý thuyết, Công nghệ tiên tiến và Xu thế tương lai

1) Chủ đề: Truyền thông di động: Lý thuyết, Công nghệ tiên tiến và Xu thế tương lai

2) Thời gian: từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 12 năm 2017

– Phiên buổi sáng trình bày các công nghệ tiên tiến,

– Phiên buổi chiều trình bày cơ sở lý thuyết liên quan.

3) Địa điểm: Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn, quận Hải Châu, Đà Nẵng (phòng cụ thể sẽ được thông báo sau)

4) Nội dung: chi tiết tại https://goo.gl/Qca3e3

5) Chuyên gia trình bày:

– Prof. Tho Le-Ngoc (McGill University, Canada): https://goo.gl/46fESn

– Prof. Duy Trong Ngo (The University of Newcastle, Australia): https://www.newcastle.edu.au/profile/duy-ngo

6) Thành phần tham dự (miễn phí đăng ký):

– Sinh viên năm cuối, học viên cao học, nghiên cứu sinh ngành Truyền thông

– Cán bộ, giảng viên tại các Trường đại học, Viện nghiên cứu

– Cán bộ tại các doanh nghiệp Viễn thông.
7) Đăng ký tham dự tạhttps://goo.gl/fVM9ET

8) Liên lạc Ban tổ chức: Nguyễn Lê Hùng (nlhung@dut.udn.vn).

Các bạn sinh viên (đã học môn Thông tin số-Digital Communications) có thể đăng ký tham gia (tại https://goo.gl/fVM9ET) Khóa tập huấn trên để có dịp trao đổi trực tiếp với các chuyên gia uy tín quốc tế về:
– lý thuyết cơ bản, công nghệ hiện tại và xu thế tương lai của công nghiệp truyền thông di động;
– kinh nghiệm, cơ hội làm việc/nghiên cứu/học sau đại học (Ph.D) tại các đại học nước ngoài.

File đính kèm

File Description File size Downloads
pdf WS_1_Program 0 B 21

You May Also Like