Chương trình NAFOSTED năm 2018-đợt 1 cho chuyên ngành khoa học – kỹ thuật

Mục tiêu tài trợ:
– Khoa học tự nhiên: Toán học, Khoa học Thông tin và máy tính, Vật lý, Hóa học, Khoa học Trái đất và môi trường, Sinh học và các khoa học tự nhiên khác;
– Khoa học kỹ thuật và công nghệ;
– Khoa học y, dược;
– Khoa học nông nghiệp.

Kế hoạch và hạn cuối nộp hồ sơ:
– Tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 10/11/2017 đến 17h00 ngày 22/12/2017
– Đánh giá xét chọn: tháng 1-3/2018
– Công bố kết quả xét chọn: tháng 4/2018
– Hoàn chỉnh hồ sơ, ký hợp đồng: tháng 5-6/2018

Thông tin chi tiết xem tại trang web của quỹ Nafosted: http://www.nafosted.gov.vn/vi/news/Thong-bao-tai-tro/Thong-bao-Chuong-trinh-tai-tro-NCCB-trong-Khoa-hoc-tu-nhien-va-ky-thuat-nam-2018-dot-1-318/

You May Also Like