Hội thảo “Đổi mới sáng tạo vì xã hội”

Trong khuôn khổ hoạt động của dự án “Chương trình nâng cao nhận thức về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại các trường Đại học, Cao đẳng khu vực miền Trung hướng tới sự phát triển bền vững”, Sàn tri thức Novelind phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức hội thảo “Đổi mới sáng tạo vì xã hội” để công bố các dự án xã hội hóa các vấn đề xã hội do Novelind chủ trì và lễ ra mắt ban điều hành Sàn tri thức Novelind.

CHỦ ĐỀ:

1. Giới thiệu Dự án “Hệ sinh thái quản trị đại học”

2. Cam kết hỗ trợ các trường đại học tham gia vào dự án “Hệ sinh thái quản trị đại học” của NOVELIND

3. Giới thiệu dự án “Ứng dụng cảnh báo thời gian thực, cảnh báo sớm thời tiết cực đoan, ngập lụt”

4. Giới thiệu Hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao, tích hợp tri thức nông nghiệp và chia sẻ

5. Hệ thống crowdsourcing giải quyết Thách thức từ Doanh nghiệp và Các vấn đề xã hội

6. Tuyên bố ban điều hành Sàn Tri thức Novelind

Chi tiết: https://duanxahoi.santrithuc.vn/

You May Also Like