Thông tin học bổng Eiffel excellence 2018

Đối tượng:
Chương trình học bổng ngắn hạn cho Master (12 – 36 tháng ) PhD (10 tháng dưới sự giám sát chung của luận án hoặc đồng giám sát).

Ba lĩnh vực nghiên cứu chính bao gồm chương trình Eiffel:
– Khoa học kỹ thuật ở cấp độ Master.
– Khoa học cơ bản ở cấp độ PhD (engineering sciences, exact sciences: mathematics, physics, chemistry and life sciences, nano and bio-technology, earth and environmental sciences, information and communication sciences and technology)
– Kinh tế và quản lý.
– Luật và khoa học chính trị.

Điều kiện:
– Tất cả các dân tộc ngoại trừ Pháp.
– Ứng viên không được hơn 30 tuổi đối với thạc sĩ, 35 tuổi đối với tiến sĩ.
– Lưu ý rằng cần phải nộp đơn bởi các tổ chức giáo dục đại học của Pháp.

Hạn chót: 12 tháng 1 năm 2018

Thông tin chi tiết xem tại: https://www.campusfrance.org/en/eiffel

You May Also Like