ĐĂNG KÝ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2017 -2018

Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2017-2018, TTXS thông báo triển khai đăng ký đề tài Sinh viên NCKH năm học 2017-2018:

 1. Một số lưu ý
  – Số sinh viên tham gia thực hiện một đề tài không quá 05 người, trong đó phải xác định một sinh viên chịu trách nhiệm chính.
  – Mỗi sinh viên không tham gia quá 02 đề tài.
  – Deadline : 13/01/2018
 2. Về việc chọn đề tài và GVHD
  Để các em có thể chọn người hướng dẫn phù hợp cũng như tham khảo các đề tài nghiên cứu, các em có thể xem thông tin về GVHD và các hướng nghiên cứu tại đây
 3. Đăng ký đề tài SVNCKH năm học 2017-2018 ở link: https://goo.gl/forms/HAnFgC24VHuvMoyl2

You May Also Like