Cuộc Thi “Giải Pháp cho Thành Phố Xanh”

Thông tin về cuộc thi Cuộc Thi “Giải Pháp cho Thành Phố Xanh” tập đoàn Schneider năm 2018  
Chương trình được tổ chức:
– Thời gian: 8h30 -11h Ngày 03/4/2018
– Địa điểm: Phòng Hội thảo E
Sinh viên đăng ký tham dự tại: https://goo.gl/vHDQX7

You May Also Like