Học bổng Lawrence S.Ting.

  • Đối tượng: Sinh viên năm nhất đến năm tư, chưa nhận được học bổng của tổ chức khác trong học kì 1 năm học 2016-2017.
  • Số lượng: 9 suất học bổng, mỗi suất trị giá 10.000.000 VND
  • Thời gian nhận hồ sơ: Đến 14h00 ngày 14/04/2018
  • Nơi nhận hồ sơ: Phòng công tác sinh viên (A132, Chuyên viên Nguyễn Minh Đạt)
  • Thông tin cụ thể xem trong tập tin đính kèm.

File đính kèm

File Description File size Downloads
pdf 20180327-09-DHBK-CTSV 601 KB 137

You May Also Like