Chúc mừng các bạn sinh viên xuất sắc đạt học bổng toàn phần cho SV năm nhất.

Sáng nay 31/03/2018 tại buổi Họp báo Công bô đề án tuyển sinh đại học năm 2018. Đã Trao học bổng tài năng toàn phần cho sinh viên khóa 2017

Chúc mừng các bạn sinh viên xuất sắc đạt học bổng toàn phần cho SV năm nhất..

STT Họ và tên Lớp
  Học bổng toàn phần học kỳ 1 cho sv từ 26 điểm trở lên    
1 Trần Trịnh Việt Hoàng 17ECE2
2 Nguyễn Văn Nhật Huy 17ECE2
3 Nguyễn Văn Minh Nhân 17ECE2
4 Phạm Lê Anh Quân 17ECE2
5 Đoàn Tuấn Sơn 17ES
6 Huỳnh Viết Thông 17ES
7 Phan Quang Thông 17ES
  Học bổng toàn phần học kỳ 1 cho sv từ 25 đến dưới 26 điểm    
1 Nguyễn Văn Công Hiếu 17ECE2
2 Đặng Phước Nhân 17ECE2
3 Phạm Nguyễn Ngọc Thịnh 17ECE2
4 Huỳnh Đức Tín 17ECE2
5 Lê Trọng Nhân 17ES
6 Phan Văn Duy 17ES
  Học bổng toàn phần học kỳ 1 cho sv có điểm IELTS6.0 trở lên    
1 Nguyễn Lê Quốc Thắng 17ECE1
2 Nguyễn Văn Nhật Huy 17ECE2
3 Đặng Thanh Trung Hoài 17ES
4 Phan Quang Thông 17ES
5 Phạm Nguyễn Ngọc Thịnh 17ECE2
  Sinh viên được Duy trì học bổng toàn phần kỳ 2    
1 Trần Trịnh Việt Hoàng 17ECE2
2 Nguyễn Văn Nhật Huy 17ECE2
3 Nguyễn Văn Minh Nhân 17ECE2

You May Also Like