VTV3 Giới Thiệu Về ĐH Bách Khoa – ĐH Đà Nẵng

VTV3 Giới Thiệu Về ĐH Bách Khoa – ĐH Đà Nẵng

Đại học bách khoa, Đại học Đà Nẵng

Đại học Bách khoa, ĐHĐN lên sóng VTV3 với sự chuyển đổi mạnh mẽ sang mô hình "Học qua Dự án"

Người đăng: Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng vào 18 Tháng 4 2018

 

You May Also Like