Thông Báo Seminar Giới Thiệu Model Based Design

Thông Báo Seminar:

MODEL BASED DESIGN INTRODUCTION

Người trình bày: Kỹ Sư Lê Duy,
hiện đang làm việc tại công ty Nippon Seiki Co. Ltd, Japan

Thời gian: 9:00 11:00 AM, ngày 03/05/2018
Địa điểm: C303, ĐH Bách Khoa ĐH Đà Nng
Các bạn sv tham dự seminar vui lòng đăng kí tại link  goo.gl/s4XbZm
Tóm tắt:
“Model Based Design (MBD) là một phương pháp toán học và trực quan để giải quết các vấn đề liên quan đến việc thiết kế hệ thống điều khiển phức tạp”. MBD đang là xu hướng hàng đầu trong việc phát triển sản phẩm công nghệ tương lai, đang dần thay thế cách chúng ta thiết kế theo các phương pháp truyền thống. MBD được ứng dụng rộng rãi trong hầu hết các lĩnh vực như: sản xuất ô tô, xe tự lái, robot, máy bay, hàng không vũ trụ, thiết bị y tế, năng lượng…
Với các bạn sinh viên đang định hướng cho mình một công việc sau khi ra trường, thì MBD sẽ cho bạn thêm một sự lựa chọn trong sự nghiệp tại các công ty công nghệ trong nước và quốc tế – nơi đang có nhu cầu lớn về kỹ sư với kỹ năng và kiến thức được yêu cầu để phát triển phần mềm điều khiển phức tạp và có độ tích hợp cao.
Buổi chia sẽ này sẽ giới thiệu tổng quan về MBD sử dụng MATLAB & Simulink và những khả năng cũng như ứng dụng của nó trong phát triển phần mềm nhúng.
Overview:
“Model Based Design (MBD) is a mathematical and visual method of addressing problems associated with designing complex control systems”. MBD is committed to the development of future products, is changing the way we do software development in the traditional approaches. MBD is used in many fields such as: automotive, self-driving cars, robots, airplanes, aerospace, medical equipment, energy…
For senior students who are planning for a job after the university, MBD will give you an additional career choice in domestic and global hi-tech companies. There is strong demand for engineers with the skill and knowledge required to develop complex, high-integrity embedded software.
This sharing time is introducing an overview of MBD technology by using MATLAB & Simulink and its capabilities, applicability in embedded software development.
MBD_Introduction_Poster

You May Also Like