Công ty Renesas tuyển dụng

I. Vị trí:

  • 40 kỹ sư thiết kế phần cứng (logic, vật lý, DFT)
  • 30 kỹ sư thiết kế phần mềm (Java, C #, nhúng)

II. Yêu cầu:

  • Tốt nghiệp đại học từ năm 2017 đến tháng 9 năm 2018 với chuyên ngành Điện tử, Viễn thông, Tự động, Cơ điện tử, Khoa học Máy tính, Công nghệ thông tin, Công nghệ thông tin, Vật lý Điện tử, Vật lý, Khoa học Máy tính, Toán-Khoa học Máy tính
  • Có kỹ năng chuyên môn và kỹ năng tiếng Anh, nhiệt huyết trong thiết kế vi mạch và hệ thống nhúng.

III. Lịch tuyển dụng:

  • Bài thi viết: Ngày 18 tháng 05 năm 2017 tại thành phố Đà Nẵng
  • Phỏng vấn: tháng 6, tháng 7 hoặc tháng 9 Năm 2018
  • Địa điểm làm việc: Văn phòng Renesas, Đường Tân Thuận, KCN Tân Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Đăng ký tại https://goo.gl/forms/CwuNqUQ1bldBplnR2 hoặc jobs@rvc.renesas.com
  • Liên hệ tại jobs@rvc.renesas.com hoặc www.facebook.com/RenesasDesignVietnam

IV. Công ty Renesas:

Renesas Design Vietnam Co, Ltd (http://vietnam.renesas.com) là công ty con duy nhất tại Việt Nam của Renesas Electronics Corporation (nhà cung cấp vi điều khiển số 1 thế giới, www.renesas.com), chuyên thiết kế cả hai phần cứng SoC / IP / MCU) và phần mềm nhúng cho các giải pháp toàn diện cho các ứng dụng ô tô, công nghiệp, điện tử gia đình (HE), ứng dụng văn phòng tự động (OA) và ứng dụng công nghệ thông tin (ICT).

You May Also Like