Chương trình thực tập 2018 cho sinh viên quốc tế NCTU

Opening Announcement: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1D6jOFd3RgJGjFNZ5p3Hi05XFlltsus4nzr75F1LHTP8/edit?usp=sharing

Hồ sơ:
1. CV
2. Bảng điểm (2 học kỳ mới nhất)
3. Đơn đăng ký (Đính kèm)

Hạn chót nộp đơn: 2018/05/25 (Thứ Sáu)
Hồ sơ gửi tới oiaintern@g2.nctu.edu.tw

Liên hệ: Điều phối viên dự án – Cô Aimee Yang
E-mail: oiaintern@g2.nctu.edu.tw
Điện thoại: 03-5131253
Phòng Hợp tác Công nghiệp, Văn phòng Quốc tế, Đại học Quốc gia Chiao Tung

File đính kèm

File Description File size Downloads
doc Intern_Application Form (2018) 17 KB 42

You May Also Like