Hội Nghị Sinh Viên Nghiên Cứu Khoa Học – Khoa FAST

Trường Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng

Khoa Khoa Học Công Nghệ Tiên Tiến

(Faculty of Advanced Science and Technology)

 

Hội Nghị Sinh Viên Nghiên Cứu Khoa Học Năm 2018

Thời gian: 7:30 – 11:00 thứ 7 ngày 05 tháng 05 năm 2018

Địa điểm: Tiền sảnh tầng 1, khu A, Trường Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng

Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học là hoạt động thường niên của khoa FAST. Trong hội nghị, các nhóm sinh viên sẽ trình bày những ý tưởng khoa học, những thiết kế, mô hình của nhóm mình. Các đề tài, ý tưởng của các nhóm sinh viên có ứng dụng cao trong đời sống hàng ngày. Năm nay, khoa FAST với sự tham gia của gần 100 sinh viên đến từ các chương trình tiên tiến Việt – Mỹ (hệ thống nhúng và điện tử – viễn thông) và chương trình chất lượng cao Viêt – Pháp (PFIEV) sẽ trình bày 25 ý tưởng và sản phẩm độc đáo của mình.

Mời tất cả các bạn sinh viên, giảng viên quan tâm tham gia và góp ý cho các nhóm.

1_TB-ToChucHoiNghiSVNCKH-FAST_20180425

 

You May Also Like